Internat

internat-01

Krótko o historii...

W styczniu 1967 roku w starym budynku szkoły podstawowej został otwarty internat dla dziewcząt. Był on przeznaczony dla 53 osób.

1 września 1971 roku oddano do użytku nowy budynek internatu przy ulicy Zwoleńskiej 14, z nowoczesną kuchnią, pralnią i kotłownią. Można w nim było zakwaterować 150 osób.

Kadra
Kierownik internatu: Renata Boniatowska

Wychowawcy:
Ewa Herbowicz
Elżbieta Mierzejewska
Danuta Stępień
Tadeusz Pękała
Franciszek  Kiljanek
Waldemar Balcerowski
Leszek Pluta
Bożena Badzioch
Krystyna Wrzochal- portier nocny
Marek Stępnik

Dla kandydatów:

Uczniów przyjmujemy na podstawie kwestionariusza, który należy złożyć do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc na początku i w trakcie roku szkolnego.
Młodzieży oferujemy:
czteroosobowe pokoje
całodzienne wyżywienie
węzeł sanitarny,znajdujący się na każdym piętrze
świetlicę(TV,DVD) oraz dwa pokoje cichej nauki
pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu (WI-FI)
stół do tenisa stołowego
strzelnicę
Zapewniamy całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu, profesjonalną opiekę w zakresie pedagogiki i psychologii.
Pomoc nauczyciela w nauce :matematyki, języka obcego

 

 • Rekrutacja
  Uczniowie są przyjmowani do internatu na podstawie kwestionariuszy składanych do końca roku szkolnego i w miarę wolnych miejsc na początku i w trakcie roku szkolnego.
  Dokumenty do pobrania
 • Podanie o przyjęcie do internatu
  Oświadczenia:
 • Oświadczenie rodziców,
 • Oświadczenie rodziców o przyjmowaniu leków
 • Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2015/2016:

  Przewodniczący: Patrycja Trojanowska
  Zastępca Przewodniczącego: Dominik Kapusta

  Kronikarz:
  Szyszkowska Aleksandra
  Krasińska Roksana
  Nowakowska Katarzyna

  Sekcja Sanitarno-Ekologiczna
  Przewodniczący:  Pałka Dagmara
  Zastępca: Szyszkowska Aleksandra
   opiekun sekcji: Ewa Herbowicz

  Sekcja Sportowo-Obronna:
  Przewodniczący:  Czołomiej Mateusz
  Zastępca:  Wysocki Patryk
  Zastępca: Graczyk Patryk
  opiekun sekcji: Tadeusz Pękała; Danuta Stępień

  Sekcja Kulturalno-Turystyczna:
  Przewodniczący:  Hmielewska Anna
  Zastępca: Chrząszcz Dagmara
  Zastępca: Nowakowska Izabela
  opiekun sekcji: Mierzejewska Elżbieta Balcerowski Waldemar

  wybory odbyły się w dniu : 12.09.2016r.

   

  Do głównych zadań Rady należy:

 • godne reprezentowanie placówki w środowisku;
 • współorganizowanie życia internatu;
 • współpraca z organizacjami społecznymi i kulturalnymi, działającymi na terenie miasta;
 • realizowanie zadań sekcji rady wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków;
 • troska o przestrzeganie przez wychowanków regulaminu internatu;
 • uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczego internatu oraz podejmowanie współodpowiedzialności za jego realizację;
 • współdziałanie z kierownikiem internatu;
 • zgłaszanie kierownikowi internatu i wychowawcom postulatów dotyczących zajęć i organizacji czasu wolnego wychowanków;
 • organizowanie w miarę potrzeb różnorodnych form pomocy koleżeńskiej;
 • inspirowanie i pomaganie przy organizacji imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności;
 • zgłaszanie uczniów wyróżniających się w pracy i zachowaniu do nagród oraz wyróżnień.

 

Opłaty:
 • Wyżywienie dzienne (śniadanie - obiad - kolacja) 7 zł – wszyscy wychowankowie
 • Stała oplata miesięczna - czesne: 10 zł.

Pracownicy internatu

 


 

Z życia internatu... 2016/2017

Pożegnalne spotkanie-koniec roku szkolnego już blisko

Dnia 19 czerwca 2017 roku w internacie przy ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku o godzinie 17.00, odbyło się ognisko mające na celu internackie zakończenie roku szkolnego 2016/2017 oraz pożegnanie wychowanków placówki, którzy zakończyli już swą edukacyjną przygodę w szkole średniej.W uroczystości nie zabrakło nauczycieli, którzy cały rok otaczali wychowanków opieką pani Ewy Herbowicz i pana Tadeusza Pękały. Spotkanie miało charakter  integracyjny i służyło za formę odreagowania po wyczerpującym roku szkolnym oraz stresach z nim związanymi. Pani kierownik internatu - Renata Boniatowska skierowała swoje słowa do wszystkich wychowanków, a w szczególności do młodzieży kończącej szkołę i mieszkającej przez trzy lata w internacie, życząc im wielu sukcesów na przyszłość. W tym roku nasze pokoje opuszczają Paula Szczurek i Marta Waliszewska. Nie obyło się również bez wyróżnień najaktywniejszych i najpilniej utrzymujących porządek w pokojach. Za wzorowe utrzymanie czystości w pokoju wyróżnione zostały osoby:Paula Szczurek,Agnieszka Sulima,Agnieszka Krawczyk,Klaudia Wysocka,Dominik Kapusta,Jakub Morgaś. Podziękowania otrzymali wychowankowie za zaangażowanie i aktywny udział w życiu internatu Roksana Krasińska i Dominik Kapusta. Wychowankowie zjedli pyszne kiełbaski,lody, truskawki(podarunek od rodzica)  oraz spędzili miłe chwile w towarzystwie kolegów i koleżanek..Spotkanie było formą pożegnania, okazją do podsumowania ale też do snucia planów na przyszłość,co ulepszyć i zmienić w naszym internacie. Ostatecznie wieczór zakończono grupowym zdjęciem. Był to przyjemnie spędzony czas, który bez wątpienia zostanie zachowany nie tylko na fotografii, ale i w sercach uczestników spotkania.
                                                                                                                              Roksana Krasińska

Konkurs ''Liryk o Internacie''

    Dnia 19.04.2017r w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku odbył się Konkurs na limeryk pod nazwą '' Liryk o Internacie'' W konkursie brali udział mieszkańcy internatu, którzy prezentowali swoje talenty pisarskie i poetyckie . Konkurs został przygotowany przez panią Bożenę Badzioch .Była to nowatorska inicjatywa otwierająca nowe możliwości dla młodych twórców i pasjonatów poezji .
Czym różnił się ten konkurs od innych konkursów ?
Przede wszystkim szerokim spectrum możliwości twórczych, jakie stały  przed uczestnikami .  Myślę ,że tutaj liczyła  się kreatywność, wyobraźnia, łamanie schematów, nieszablonowe myślenie '' - powiedział jeden z uczestników konkursu .
 
Laureatem 1 miejsca  został Dominik Kapusta .
Wyróżnienia otrzymały Roksana Krasińska i Izabela Nowakowska .

Wygrany liryk :

Internacie mój kochany
cóż my tobie damy
dużo szczęścia , pomyślności - Nie wiem
Ty za to dajesz nam miłości
wiele radości i zabawy
My naprawdę tutaj mamy
Ile razy tu przychodzę
Szczęście jest na mojej drodze
Co dzień jestem uśmiechnięty
ale też nie jestem święty .
Trzeba wstawać rano z łóżka
Chociaż miękka jest poduszka
Profesorowie spać nie pozwalają
na śniadanie ciągle wołają
I światła w pokoju zapalają
Stąd ich często olewamy
i do szkoły się spóźniamy
Humor mi się czasem wtedy psuje
Bo niewyspany w szkole dostaje dwóje

Kocham Cię mój internacie
Lecz przyznaje rację
Czekam już tylko na Wakacje !

Dominik Kapusta


Spotkanie wielkanocne w internacie

    Dnia 10 kwietnia 2017 roku w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, odbyło się spotkanie wielkanocne. Uczestnikami spotkania byli wychowankowie internatu, a także wychowawcy Tadeusz Pękała, Ewa Herbowicz oraz kierownik internatu Renata Boniatowska.
     Świąteczne spotkanie  poprzedziły życzenia wielkanocne oraz ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszą ozdobę i kartkę świąteczną. Pierwsze miejsce w kategorii "Ozdoba" zajęła Izabela Nowakowska, zaś w kategorii "Kartka świąteczna" pierwsze miejsce zajęła Roksana Krasińska, a drugie Klaudia Wysocka. Podczas spotkania w powietrzu „unosiła” się rodzinna atmosfera, a mieszkańcy internatu mieli okazję miło spędzić ten poniedziałkowy wieczór. Wychowankom bardzo smakował biały barszcz z kiełbasą i jajkiem oraz babki wielkanocne. Panie kucharki dołożyły wszelkich starań aby wszystko było smaczne i gustownie podane, za co serdecznie dziękujemy. Konkurs wielkanocny przygotowany został przez panią Ewę Herbowicz, która również ufundowała zwycięzcą nagrody.

                                                                                            Roksana Krasińska

                                       '' Młodzież z psychologią ''
         Spotkanie z psychologiem na temat uzależnień od komputera i internetu               

    W dniu 05.04 ( środa ) 2017 r. w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   im. Jana Pawła II w Lipsku odbyło się spotkanie z psychologiem połączone z warsztatami pod nazwą '' Uzależnienie od internetu , komputera i telefonu '' które poprowadziły pani Karolina Faber oraz Justyna Drabik .
 
Na początku  spotkania wszyscy uczestnicy zostali zapytani czym dla  nich jest internet .
Następnie odtworzona została prezentacja multimedialna na temat korzystania z internetu i problemach z jego nadużywaniem . Później zadane zostało pytanie ,ile czasu dziennie  każdy z nas poświęca na  korzystanie  z internetu i czy  w ogóle wyobrażamy sobie życie bez internetu , telefonu , komputera, tabletu itp.

Uczestnicy wykonywali również quiz wiedzy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z wyżej wymienionych wynalazków technologii i zagrożeniach z tym związanych.

W czasie spotkania wykonywane były tak zwane '' zegary aktywności '' które miały na celu zebranie więcej informacji na temat uczestników warsztatów i ich aktywności w trakcie dnia . Było przy tym dużo zabawy , śmiechu szczególnie przy późniejszym omawianiu ich .
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja  filmiku dokumentalnego opowiadającego właśnie o tematyce spotkania – przedstawiał on historię pewnego chłopaka, który uzależnił się od komputera i jak to wpłynęło na jego życie , otoczenie , przyjaciół  i środowisko.

Następnie rozpoczęła się praca w grupach , gdzie każda z grup miała za zadanie napisać własną definicje uzależnienia od komputera i internetu .
Praca w grupach zakończyła się omówieniem, odczytaniem definicji i dyskusją na ich temat .  Można było zauważyć jak młodzież z internatu dobrze się ze sobą dogaduje i jak bardzo są  zgrani w tym co robią. 

Zwieńczeniem całego spotkania było poruszenie tematu jak pomóc osobą uzależnionym , i jak zapobiegać tego typu uzależnieniom ?
Na zakończenie również  każdy wypowiedział się co wynosi z tego z spotkania , czego się dowiedział i  nauczył .
 
To spotkanie warsztatowe było naprawdę bardzo ciekawe , inspirujące i   pomocne  dla nas młodych ludzi.

 
                                                                                           Artykuł przygotował :

                                                                                                        Dominik Kapusta   

Spotkanie z policją

Dnia 30 marca 2017 roku  o godzinie  17 00 w internacie ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku odbyło się spotkanie służby policji z zamieszkałą tu młodzieżą.

Wykład na temat odpowiedzialności karnej u nieletnich przeprowadzili: starszy sierżant Monika Karasińska oraz młodszy aspirant Marek Skorupa. Młodzież internacka podczas zebrania miała okazję dowiedzieć się nowych rzeczy na temat karalności niepełnoletnich i wielu ciekawostek na temat nałogów tj.: alkohol, papierosy czy narkotyki i dopalacze. Podczas spotkania został poruszony także dosyć aktualny temat "Niebieskiego wieloryba", czyli gry, której celem jest załamanie psychiczne gracza i doprowadzenie do jego samobójstwa. Uczestnicy zebrania mieli możliwość zadawania prowadzącym pytań dotyczących różnych zagrożeń życia codziennego. Funkcjonariusze zachęcali do skontaktowania się w sprawie hipotetycznych problemów wychowanków poprzez aplikację "Moja komenda". Ostatecznie spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich członków spotkania.
                                                                                                 Roksana Krasińska

    

Wiosna w internacie

W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku już wiosna.

19 marca 2017r młodzież przygotowała gazetkę "Wiosna na ludowo" ,w której opisane są przepowiednie ludowe oraz zabawy i obrzędy z wiosny – od Środy Popielcowej, przez Wielki Post, Niedzielę Palmową, Święta Paschalne, słynny lejek, obdarowywanie się pisankami – ich tradycyjne pisanie oraz wiele innych. Chętni wychowankowie  napisali   test pod tytułem "Wiosna", w którym trzeba było  wykazać się znajomością wiedzy przyrodniczej oraz znać zwyczaje związane z okresem wiosennym. W konkursie wzięli udział uczniowie mieszkający w naszym internacie.
Pierwsze miejsce zajeła: Nowakowska Izabela
Drugie miejsce: Chrząszcz Dagmara
Trzecie miejsce:  Choinka Weronika, Hmielewska Anna, Nowakowska Katarzyna.
    Zwycięzcy konkursu otrzymali albumy książkowe związane z tematyką przyrodniczką .Nagrody ufundowali sponsorzy. Konkurs przygotował i przeprowadził wychowawca Henryk Kiljanek

Wieczór poezji o miłości pt.”Bo na cóż życie bez miłości”

 W środę 08.02.2017 r. o godzinie 2000 w internacie ZSP im. Jana Pawła II z okazji święta zakochanych odbył się wieczór poezji o miłości pt.”Bo na cóż życie bez miłości”.

W montażu słowno- muzycznym wystąpiła młodzież  z klas drugich mieszkająca w internacie:Anna Hmielewska, Dagmara Chrząszcz,Roksana Krasińska,Katarzyna Nowakowska,Aleksandra Szyszkowska,Izabela Nowakowska,oprawa muzyczna Maciej Świrkosz Zaprezentowane zostały wiersze poetów polskich od epoki romantyzmu po literaturę współczesną. Młodzież pięknie recytowała wiersze A .Mickiewicza pt.”Niepewność”, Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”,Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”Już kocham Cię”i „Prośba o wyspy szczęśliwe”. Wychowankowie słuchali i śpiewali piosenek z repertuaru Czerwonych Gitar , zespołu Skaldowie , Lady Pank i Andrzeja Dąbrowskiego znany przebój „Do zakochania jeden krok”. Wszyscy wspaniale się bawili, młodzieży towarzyszył różne emocje od smutku do radości.

   Program artystyczny przygotowany został przez Panią Renatę Boniatowską

Turniej tenisa stołowego

                       

Studenci zagraniczni w Internacie przy ZSP w Lipsku
    W dniach od  08  do 13 stycznia 2017 roku gościliśmy w naszym internacie studentów z zagranicy. Przyjechali do Lipska w niedzielę  wieczorem. Pani kierownik internatu Renata Boniatowska wraz z młodzieżą przywitała ich serdecznie, następnie zostali zakwaterowani w pokojach. Odwiedzili nas: Sophia Jebrail z  Brazylii, Nabilla Shavira Mufianti z Indonezji i Gavrav Swamy z Indii. Korzystali z naszej stołówki jedząc śniadania obiady i kolacje.  Bardzo smakowała im polska kuchnia. Podczas wspólnych spotkań opowiadali nam o krajach, z   których przybyli. Zawiązały się silne przyjaźnie. Młodzież internacka postanowiła wręczyć im podarunki, aby nasi goście długo pamiętali o naszym internacie. W dzień przed wyjazdem studentów odbyła się uroczysta kolacja. Potem były rozmowy, tańce i gra w tenisa stołowego. Wspaniale się zintegrowaliśmy, było wiele śmiechu i dobra zabawa. W piątek 13.01.2017 r. opuścili nasz internat. Smutno nam było się z nimi rozstawać.

Maciej Świrkosz

Wigilia

                       

Andrzejki

                       

Z życia internatu... 2015/2016

{slider=Pożegnanie maturzystów.}

Internat w Lipsku, jak co roku, pożegnał uroczyście swoich mieszkańców, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. Właśnie z tej okazji zostało w internacie zorganizowano uroczyste pożegnanie tegorocznych 5 maturzystów. Uroczystość przygotowali młodsi koledzy, koleżanki oraz grono wychowawcze.  Przyszli maturzyści zostali odznaczeni dyplomami. Całą uroczystość uświetnił bardzo miły gest ze strony maturzystów - podziękowanie dla całego grona wychowawców Internatu oraz wspólna kolacja bogata we wspomnienia z życia internackiego.

Bożena Badzioch

{/slider}

{slider=Dzień Chłopaka.}

Dnia 30 września 2015 obchodziliśmy w internacie Dzień Chłopaka. Uroczystości rozpoczęliśmy od złożenia naszym Chłopcom życzeń i zaśpiewania „Sto lat”. Następnie miało miejsce wręczenie słodkich upominków w postaci czekoladek. Nasi Panowie zostali również zaproszeni przez nas na uroczystą kolację na świeżym powietrzu, gdzie przy muzyce zajadaliśmy się kiełbaskami z rusztu. Mamy nadzieję, że nasi Chłopcy będą zawsze tak uśmiechnięci jak tego wyjątkowego dla nich dnia.

Iwona Patyk

 

{/slider}

{slider=Andrzejkowy wieczór w internacie.}

Dnia 30.11.2015 r. odbył się w internacie wieczór andrzejkowy. Każdego z nas interesuje to,co go spotka w przyszłości. Wszyscy,którzy chcieli dowiedzieć się ,co czeka ich w tym roku mogli powróżyć sobie z kubków,karteczek. Młodzież spotkała się w świetlicy internatu pod opieką wychowawców p. R. Boniatowskiej i p. T. Pękały i rozpoczęły się wróżby. Weronika Choinka upiekła pyszne ciasteczka,w środku których znajdowała się karteczka z przestrogą na przyszłość. Larysa Czopek przygotowała czarodziejskie losy(kim będę w przyszłości) i papierowe serca. Aby poznać imię wybranka i wybranki trzeba było przekuć papierowe serce szpilką. Nie zabrakło również lania wosku ,rzucania kostek i czytania co symbolizuje dana liczba. Wszyscy wspaniale się bawili .O oprawę muzyczną,klimat tego wieczoru zadbał Mateusz Świrkosz.

                                                                                                                             R.Boniatowska

 

{/slider}

Z życia internatu... 2014/2015

 

{slider=Wizyta zagranicznych studentów – 1-8 marca 2015 r.}

W dniach 1-8 marca 2015 roku, w ramach projektu PEACE CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING 2015, gościliśmy w naszym internacie studentów z zagranicy: Annie Nim z Kanady, Fayssal Ghemmour z Algierii oraz Merve Talaz z Turcji.

Studenci chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w internacie, grali z uczniami w tenisa stołowego i strzelali na strzelnicy. Mieli również okazję zasmakować polskich potraw, poznać naszą kulturę i obyczaje. Podczas wspólnych spotkań opowiadali wychowankom internatu o krajach, z których przyjechali, tradycjach, historii, przyrodzie, muzyce, kulinariach i wielu innych ciekawostkach. Dzięki zagranicznym gościom uczniowie przełamali bariery językowe oraz nabrali motywacji do rozwijania własnej osobowości.

                                                                                        

 

 

{/slider}

 {slider=Ognisko integracyjne w internacie - 24 września 2014 r.}

W środę, 24 września w internacie naszej szkoły odbyło się ognisko integracyjne. Wychowankowie internatu przywitali nowych kolegów i koleżanki.

Podczas wieczoru wszyscy mieli okazję lepiej się poznać i porozmawiać.

Wspólnie rozpaliliśmy ognisko przy którym piekliśmy kiełbaski. Czas umilił nam Tomasz Sobaszek z klasy III A, który przygrywał na akordeonie. Wszyscy razem śpiewaliśmy piosenki, czas minął nam w miłej atmosferze, dzięki wspólnym śpiewom i dobrej zabawie.

- relacjonuje Wioletta Surowiecka - opiekun młodzieży

{/slider}

{slider=Dzień Chłopaka - 30 września 2014 r.}

We wtorek, 30 września dziewczęta z internatu zorganizowały dla swoich kolegów mieszkających w placówce uroczysty Dzień Chłopaka. Wieczorem w obecności opiekunów chłopcy zostali obdarowani życzeniami, a w upominku otrzymali mopy, z myślą o tym, aby zawsze w internackich pokojach panował ład i porządek.

fot. Szymon Kwasek III A

{/slider}

{slider=Wieczór wróżb w internacie - 26 listopada 2014 r.}

W środę, 26 listopada w świetlicy internatu została zorganizowana zabawa andrzejkowa. Wychowankowie placówki, pod opieką wychowawców: Elżbiety Mierzejewskiej i Ewy Herbowicz, przygotowali niezapomnianą imprezę.

Zabawę rozpoczęto od odczytania najpopularniejszych ludowych porzekadeł oraz przepowiedni związanych z andrzejkami. Zaraz po tym dziewczęta ustawiały buty w kierunku drzwi, by dowiedzieć się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż. Tego wieczoru wychowankowie mogli powróżyć sobie z kart, wziąć udział we wróżbach ze szpilek, cyfr i kubków. Impreza wywołała duże zainteresowanie i zaciekawienie oraz dała wychowankom możliwość sympatycznego spędzenia wolnego czasu.

 

{/slider}

{slider=Spotkanie wigilijne - 17 grudnia 2014 r.}

W środę, 17 grudnia o godzinie 18.00 w internacie odbyło się spotkanie wigilijne. Jest to coroczna tradycja - tuż przed świętami mieszkańcy i prcownicy internatu spotykają się na wspólnej kolacji.

Uroczystość rozpoczął Dziekan Dekanatu Lipskiego ks. kan. Henryk Jagieło, który odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne życzenia. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia młodzież zaprezentowała krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Ewy Herbowicz. Dyrektor szkoły Mieczysław Mejzner oraz Kierownik internatu Bożena Badzioch złożyli wszystkim wychowankom i zaproszonym gościom świąteczne życzenia.
Następnie przyszedł czas na przełamanie się opłatkiem, z nauczycielami, kolegami i koleżankami. Po tych wzruszających chwilach wszyscy zasiedli do stołu i posmakowali wigilijnych potraw.

 

{/slider}

 


 

Z życia internatu... 2013/2014

{slider=Integracyjny Dzień Chłopaka - 25 września 2013 r.}

2013-09-25-dchlopaka02

Na ten dzień czekali z radością wszyscy chłopcy... 25 września 2013 r. w internacie odbyła się uroczysta kolacja z okazji Dnia Chłopaka, połączona ze spotkaniem integracyjnym.
Chłopcy otrzymali od kierownik internatu, wychowawczyń oraz koleżanek moc szczerych i gorących życzeń. W zamian przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek. Po kolacji młodzież uczestniczyła w zabawach integracyjnych zorganizowanych przez wychowawców. Wspólna zabawa pozwoliła wychowankom na bliższe poznanie się oraz przyjemne spędzenie wolnego popołudnia.

Elżbieta Mierzejewska

2013-09-25-dchlopaka01

{/slider}

{slider=Młodzież w redakcji Twojego Radia Lipsko - 20 listopada 2013 r.}

W środę, 20 listopada 2013 r. tuż po 18.00 młodzież internatu naszej szkoły odwiedziła redakcję Twojego Radia Lipsko. Spotkanie rozpoczął krótki quiz dotyczący wiedzy na temat rozgłośni, który przygotował Łukasz Hmielewski III DP. Największą wiedzą na temat lipskiego medium wykazał się Tomasz Sobaszek II A.
Po konkursie redaktor Magdalena Jaroszek opowiedziała krótko o historii radia oraz swoich obowiązkach w pracy dziennikarza. Uczniowie mieli okazję sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności przed mikrofonem.
Opiekę nad młodzieżą objęli wychowawcy z internatu: Ewa Herbowicz oraz Tadeusz Pękała

{/slider}

{slider=Andrzejki w internacie - 28 listopada 2013 r.}

andrzejki-internat-01

Tradycyjnie, jak co roku, 28 listopada została zorganizowana w internacie zabawa andrzejkowa.
Wychowankowie internatu, pod opieką wychowawcy Iwony Patyk, przygotowali niezapomnianą imprezę. Każdy z mieszkańców miał konkretne zadanie do wykonania – począwszy od samej organizacji – przygotowania materiałów i rekwizytów potrzebnych do realizacji wróżb, poprzez przygotowanie świetlicy, a skończywszy na posprzątaniu po imprezie. Osoby zaangażowane w przygotowanie wieczoru andrzejkowego celująco wywiązały się ze swoich zadań.
Na wróżby andrzejkowe zawsze należy spojrzeć z przymrużeniem oka i potraktować je jako dobrą zabawę. Tak było i tym razem. To był naprawdę niesamowity wieczór. Kto chciał, mógł się „dowiedzieć”, co czeka go w najbliższym czasie, jaki zawód będzie wykonywał, czy chociażby czego się ma wystrzegać w życiu.
Spotkanie z wróżbami przybliżyło do siebie wszystkich wychowanków, zapisując się mile w ich pamięci.

Elżbieta Mierzejewska

andrzejki-internat -02

{/slider}

{slider=Spotkanie wigilijne w internacie - 18 grudnia 2013 r.}

wigilia-internat-01-2013

Boże Narodzenie, to święta szczególnie radosne, pełne dobrych uczuć, tradycji, pachnące piernikiem i choinką. Spotkanie Wigilijne jest również tradycją naszego Internatu i stanowi bardzo ważny element wspólnego przebywania ze sobą zarówno mieszkańców Internatu, jak i zaproszonych gości.
Ta szczególna uroczystość odbyła się w środę, 18 grudnia o godzinie 18.30. Przy biało nakrytym stole spotkali się mieszkańcy naszego internatu, a także zaproszeni goście. Świąteczny nastrój podkreślił krótki występ artystyczny młodzieży. Dziekan Dekanatu Lipskiego ks. kan. Henryk Jagieło, Dyrektor szkoły Mieczysław Mejzner oraz Kierownik internatu Bożena Badzioch złożyli wszystkim wychowankom i zaproszonym gościom świąteczne życzenia. Dzięki wysiłkom naszych wspaniałych pań kucharek mieliśmy szansę spróbowania tradycyjnych wigilijnych potraw.
Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek-symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewane kolędy.

Elżbieta Mierzejewska

wigilia-internat-02-2013

{/slider}

{slider=Plenerowa kolacja na pożegnanie maturzystów - 24 kwietnia 2014 r.}

Internat, jak co roku, żegna uroczyście swoich mieszkańców, którzy kończą szkołę ponadgimnazjalną… W czwartek, 24 kwietnia przy internacie odbyła się plenerowa kolacja na pożegnanie tegorocznych maturzystów, w której udział wzięli pracownicy internatu oraz wychowawcy. Tego popołudnia nie zabrakło wspomnień oraz rozmów o tym, co dalej...
Zakwaterowanie w internacie zakończyło 8 uczniów z liceum oraz technikum.

{/slider}


 


 

 

internat-02

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

praktyki-zagraniczne

kształcenie

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip