Arkusze egzaminacyjne

{slider=maj 2013 r.}

Język polski
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Matematyka
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
Historia muzyki
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język angielski
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania + Informacja o zadaniu 4.
poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Matematyka
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język polski
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy - arkusz dla osób niesyłszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Filozofia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Chemia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Geografia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy i rozszerzony - mapa
Język białoruski
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język litewski
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
Język ukraiński
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język kaszubski
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język łemkowski
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
Biologia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Historia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Fizyka i astronomia
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zadania 6.1 w arkuszu z fizyki i astronomii dla poziomu rozszerzonego
Język łaciński i kultura antyczna
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język niemiecki
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Informatyka
poziom podstawowy - arkusz, część 1.
poziom podstawowy - arkusz, część 2. + dane + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + dane + kryteria oceniania
Historia sztuki
poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz + kryteria oceniania
Język rosyjski
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
Język francuski
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język hiszpański
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język włoski
poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony - arkusz, część 1.
poziom rozszerzony - arkusz, część 2. +transkrypcja + kryteria oceniania

{/slider}

{slider=sierpień 2012 r.}

Język polski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
Matematyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
Język angielski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język niemiecki
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

{/slider}

{slider=czerwiec 2012 r.}

Język polski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Matematyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język angielski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz 
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Biologia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Chemia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język francuski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz 
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Geografia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
mapa
Fizyka i astronomia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania 
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język niemiecki
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język rosyjski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

{/slider}

{slider=maj 2012 r.}

Język polski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania


Język polski
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia muzyki
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + przykłady nutowe + kryteria oceniania
Matematyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Matematyka
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia sztuki
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język angielski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
język angielski dla klas dwujęzycznych – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Fizyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Biologia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Informatyka
poziom podstawowy część 1 – arkusz
poziom podstawowy część 2 – arkusz + kryteria oceniania
dane
poziom rozszerzony część 1 – arkusz
poziom rozszerzony część 2 – arkusz + kryteria oceniania
dane
Chemia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język niemiecki
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
język niemiecki dla klas dwujęzycznych – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Geografia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
mapa
Filozofia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język rosyjski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
język rosyjski dla klas dwujęzycznych – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język francuski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
język francuski dla klas dwujęzycznych – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język hiszpański
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
język hiszpański dla klas dwujęzycznych – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
Język białoruski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język kaszubski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język litewski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język ukraiński
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język włoski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.1 – arkusz
poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

{/slider}

{slider=maj 2011 r.}
Język polski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
Matematyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język angielski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
Język angielski w klasach dwujęzycznych
cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz
WOS
poziom podstawowy – arkusz+ kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania
Historia sztuki
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Biologia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia muzyki
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język niemiecki
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
Język niemiecki w klasach dwujęzycznych
cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz
Fizyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Filozofia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Geografia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
mapa
W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.
Wiedza o tańcu
poziom podstawowy – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz 
Język rosyjski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja 
Informatyka
poziom podstawowy cz.I– arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy cz.II – arkusz
dane
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz
dane
Język łaciński i kultura antyczna
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Historia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Chemia
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania 
Język francuski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
Język francuski w klasach dwujęzycznych
cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz
Język hiszpański
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
Język hiszpański w klasach dwujęzycznych
cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz
Język włoski
poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
Język białoruski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język kaszubski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
Język litewski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
Język ukraiński
poziom podstawowy – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz

{/slider}

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

kształceniepraktyki-zagraniczne

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip