EGZAMIN PRÓBNY W TECHNIKUM

egzaminpróny 2018

W ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku, jak co roku, przeprowadzono w technikach próbne egzaminy zawodowe. W dniu 27.11. uczniowie klasy lll Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przystąpili do próbnego egzaminu z kwalifikacji - T.06 - sporządzanie potraw i napojów.

Pierwsza część egzaminu, która rozpoczęła się o 7:30, składał się z 40 pytań zamkniętych. Następnie uczniowie, podzieleni na dwie grupy, przystąpili do części praktyczniej. Zadanie składało się z przygotowania półmięsnego dania zasadniczego oraz deseru owocowego. Przygotowane dania oceniane były przez komisję, w skład której wchodzili dyrektor placówki Mieczysław Mejzner oraz nauczyciel zawodu pani – Grażyna Pękała.W dniu 28.11 rozpoczęły się egzaminy próbne z kilku kwalifikacji: A.22 dla Technikum Handlowego, E.14 dla Technikum Informatycznego oraz T.15 dla Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Następnie uczniowie przystąpili do części praktycznych. Łącznie do egzaminu przystąpiło 36 uczniów. Uczniowie twierdzą, że egzaminy te są bardzo przydatne, gdyż pozwalają zdiagnozować jakie treści programowe już opanowali na poziomie bardzo dobrym i nad czym muszą jeszcze popracować.

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

kształceniepraktyki-zagraniczne

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip