Stypendia Prezesa RadyMinistrów dla najlepszych uczniów z regionu radomskiego

stypendyści 2018Dnia 01 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku pod opieką Pani Beaty Michalec wzięli udział we wręczeniu stypendiów.


Najlepsi  w roku szkolnym 2016/2017 okazali się: Milena Wrzochal - uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Mateusz Michalec – uczeń  klasy I Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 67  najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie Delegatury w Radomiu.
Uprawnieni do otrzymania takiej gratyfikacji są uczniowie najlepsi w danej placówce, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole - oddzielnie dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, albo uczniowie o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest więc jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich, jest to prestiżowa nagroda promująca najlepszych  z najlepszych.

Uroczystość dla najzdolniejszych uczniów z regionu radomskiego została zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i odbyła się w wyjątkowym miejscu - Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, na terenie gminy Jedlińsk.
Obok samych stypendystów obecni byli także nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice wyróżnionych uczniów.
W tym roku stypendia dostało 67 osób ze szkół całego, dawnego województwa radomskiego. Wśród nich większość to dziewczęta - aż 45. W całej grupie znaczącą część stanowią tegoroczni maturzyści - 38 osób, którzy w maju przystąpią do egzaminu dojrzałości. Także młodsi uczniowie świetnie sobie radzą w nauce -15 uczniów dostało stypendia po pierwszym roku nauki. Jednym z nich był Mateusz Michalec, który stypendium odebrał po pierwszym roku nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
   Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Artur Standowicz , wicewojewoda mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty, a także poseł Dariusz Bąk.
 − Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. To prestiżowa nagroda za waszą naukę, talent. Jestem przekonana, że otrzymanie stypendium będzie dla was zachętą do dalszej pracy - powiedziała Kurator Aurelia Michałowska do nagrodzonych uczniów.
- Słowa uznania kieruję także do tych wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesów uczniów, czyli do ich rodziców, nauczycieli - powiedział Artur Standowicz.
Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił występ Katarzyny Bochyńskiej - Wojdył oraz Łukasza Ciecierskiego, obojgu solistom towarzyszył na fortepianie Karol Sionek. Artyści zaprezentowali najpiękniejsze arie operowe.

  Stypendium Premiera to nie tylko gratyfikacja materialna. Wyróżnienie daje uczniom wiarę, że sukces można osiągnąć bez względu na lokalizację szkoły i miejsce zamieszkania. Dla szkoły to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.
  Dzięki takim inicjatywom uzdolnieni uczniowie czują się ważni i docenieni, a to co robią na pewno przyniesie efekty w ich przyszłym, dorosłym życiu.

Beata Michalec


 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

kształceniepraktyki-zagraniczne

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip