Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

olijpo 2018Olimpiady są znakomitą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy z danego przedmiotu, ale także bardzo praktycznej umiejętności twórczego pisania. W tym roku postanowiłam ponownie spróbować swoich sił biorąc udział w 48. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pod opieką pani Beaty Pałki.


    Pierwszy - szkolny etap tego konkursu polega na napisaniu rozprawki lub eseju na jeden spośród kilku podanych tematów. Rozważania powinny bazować na informacjach zaczerpniętych z opracowań, dobieranych osobno do każdego tematu, ale jednocześnie wysoko ceni się kreatywność. Z tego powodu wybrałam temat „Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie” – moim zdaniem dawał on największą swobodę w pisaniu. Jednak przede wszystkim uznałam, że będę mieć dobrą okazję do poszerzenia wiedzy o książkach i czytaniu, co leży w obszarze moich, niezupełnie naukowych, zainteresowań. Tak więc, proces przygotowywań, czytanie opracowań, jak i samo pisanie eseju, było dla mnie budującym doświadczeniem, z którego wiele wyniosłam. Efekt pracy również mogę uznać za w pełni satysfakcjonujący. 
    Oto fragment mojego eseju:

    Kiedy rozmawiamy o książkach, szybko ujawnia się nasz stosunek do nich. Zażenowanie własnymi brakami, a wręcz niechęć do rozmowy o książkach, szczególnie u osób, które twierdzą, że uwielbiają czytać, jest paradoksalne, a jednocześnie niepokojące. Trzymanie się granic pomiędzy tym, co „wolno”, a czego „nie wolno” w kontekście przeczytanych i nieprzeczytanych książek, może jedynie wyrządzić nam krzywdę, bo, po pierwsze, wcale nie motywuje do uzupełnienia braków, a po drugie, budzi w nas coś, co przypomina instynkt ucieczki – w tym wypadku jest to odcięcie się od literatury. Uciekamy w przeświadczeniu, że nasza niewiedza jest zbyt ogromna, że nie pamiętamy książek, które kiedyś przeczytaliśmy, w związku z czym nie powinniśmy w ogóle o nich mówić, bo to grozi kompromitacją. Oczywiście, to nie my sami stwarzamy takie bariery, bo taką wizję „wzorowego czytelnika” narzuca nam m.in. szkoła, ale to od nas zależy, czy będziemy nieudolnie próbować się do niej dopasować, a tym samym ograniczać własny rozwój intelektualny.
    Czy to oznacza, że należy porzucić szkolny system nakazów i zakazów oraz kanon lektur? Niezupełnie. Uważam, że mogą być pomocne, zwłaszcza dla młodych ludzi; jednak wielu z nich nie wie, że najlepiej traktować je jako drogowskazy, które mają nakierować nas na indywidualną ścieżkę poznawania literatury i rozmawiania o niej.
    Można to porównać do posługiwania się obcym językiem. Za punkt wyjścia uznajemy tutaj znajomość podstawowych zasad gramatyki, składni itp., elementy istotne, ale nie najważniejsze; celem nauki języka jest (zazwyczaj) zdolność komunikacji, przekazywania swoich myśli. Teoria, opanowana do perfekcji, nie zapewni nam niczego, jeśli znajdziemy się w sytuacji wymagającej mówienia w obcym języku. Pozostanie tylko gorycz i uczucie, że odnieśliśmy porażkę, a to, co wiemy, nadal jest niewystarczające. Dyskredytując to, co już wiemy, hamujemy własny rozwój, zniechęcamy się do podejmowania dalszych działań. Dopiero praktykowanie posługiwania się językiem, a więc mówienie (nie zawsze poprawne), sprawia, że „oswajamy go”.
    Myślę, że podobnie oswajamy literaturę, a krokiem ku temu może być stworzenie osobistego kanonu lektur, zawierającego książki ważne dla nas. Postawienie w centrum siebie i własnych zainteresowań, jakkolwiek wydaje się egoistyczne, wcale nie oznacza, zamknięcia na to, co niesie ze sobą czytanie. Uważam, że w ten sposób maksymalizujemy korzyści, jakie ono ze sobą niesie: samorozwój, przyjemność płynącą z lektury oraz motywację do dalszych poszukiwań.
W styczniu 2018 zostałam zakwalifikowana do etapu okręgowego olimpiady, który odbędzie się 17 lutego w budynku Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach.

                                                                                                      Katarzyna Gawlik z klasy III LO A


praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

kształceniepraktyki-zagraniczne

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip