Rozpoczęły się egzaminy z kwalifikacji…

20 czerwca 2017r. odbyła się część pisemna egzaminu z kwalifikacji. W naszej szkole przystąpiło do niej 40 osób – 36 uczniów technikum i 4 uczennice zasadniczej szkoły zawodowej.


9 uczniów technikum mechanicznego rozwiązywało arkusz z  kwalifikacji

M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających 311504.
11 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych - z kwalifikacji

T.6 – Sporządzanie potraw i napojów 343404.
7 uczniów technikum leśnego rozwiązywało arkusz z  kwalifikacji

R.13 – Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 314301.
9 uczniów technikum informatycznego - z  kwalifikacji

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 351203.
4 uczennice zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca rozwiązywały arkusz z kwalifikacji A. 18 – Prowadzenie sprzedaży 522301.

26 czerwca 2017r. do części praktycznej egzaminu z kwalifikacji R.13 przystąpili uczniowie technikum leśnego, a do kwalifikacji A.18 – uczennice ZSZ w zawodzie sprzedawca.

27 czerwca 2017r. do części praktycznej egzaminu z kwalifikacji M.19 -  uczniowie technikum mechanicznego.

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

praktyki-zagraniczneinternat 01

kształcenie

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip