Ogólnopolskie sukcesy w filozofowaniu

22 kwietolipiadafilozof 2017nia 2017 roku w Warszawie miał miejsce finał XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Jakub Cheba  uczeń III Klasy Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku uzyskał tytuł finalisty, tym samym otrzymuje na maturze z filozofii 100% i ocenę celującą z tego przedmiotu na koniec roku.


Olimpiady przedmiotowe to najtrudniejsze zawody, w których mogą rywalizować uczniowie szkół średnich. Trzeba przejść pomyślnie wiele etapów, które mają miejsce od listopada do kwietnia. Jest to najpierw pisanie eseju na określony przez komitet Olimpiady Filozoficznej temat, drugi etap to pisemny egzamin, na który składa się test wiedzy ze znajomości historii filozofii od starożytności do współczesności , (to poglądy  około 80 filozofów) oraz pisanie eseju na jeden z trzech tematów. Zawody trzeciego stopnia to  obrona pracy z zawodów szkolnych i analiza tekstu filozoficznego.  Na każdym etapie zdobywa się punkty i ich suma decyduje o przyznaniu tytułu finalisty bądź laureata.
Sukces Jakuba Cheby tym bardziej cieszy, że filozofia jest dziedziną trudną i rzadko wykładaną na poziomie szkoły średniej. Uczeń był przygotowywany przez  Marię Kosińską. To czwarty sukces w olimpiadzie filozoficznej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Jana Pawła II  w Lipsku. W poprzednich latach tytuły finalistek uzyskały Magda Mejzner i dwukrotnie Magdalena Sosińska. Pierwsza z nich ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim , druga na tej samej uczelni studiuje filologię angielską i pracuje jako reporter w Polskiej Telewizji
W roku szkolnym 2016/17 zostały wprowadzone w naszej szkole zajęcia z filozofii rozszerzonej. To nowatorskie rozwiązanie i dobra praktyka.
Przedmiot ten kształci  krytyczne podejście do siebie i świata, pokazuje różnorodność poglądów i stanowisk, uczy więc słuchania i rozumienia innych , co w czasach radykalizacji nastrojów społecznych jest nie do przecenienia. Uczeń styka się z historią różnorodnych poglądów i idei, z bogactwem ludzkiej myśli. Uczy się otwartości na merytoryczną dyskusję, pokory w ferowaniu opinii, doceniania kontrargumentów, jeśli nie potrafi ich odeprzeć. Lepiej rozumie ludzi, ale też problemy społeczne czy polityczne. Żaden inny przedmiot nie rozwija tak wszechstronnie. Szkoła w Polsce jest nieustannie reformowana, myślę , że w ramach następnej reformy filozofia stanie się przedmiotem obowiązkowym, jeśli chcemy mieć prawdziwie wykształcone społeczeństwo.

                                                                                                                                    Maria Kosińska

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

praktyki-zagraniczneinternat 01

kształcenie

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip